Practicing School:

1. Sutahata Janakalyan Sikshaniketan, Sutahata;

2. Sutahata Labanyaprabha Balika Vidyalaya, Sutahata;

3. Bajitpur Saradamoni Balika Vidyalaya, Bajitpur;

4. Rampur Vivekananda Mission Vidyamandir, Bajitpur;

5. Kukrahati High School, Kukrahati;

6. Harinbhasha Nivedita Balika Vidyalaya, Dhekua;

7. Haldia High School, Durgachawk;

8. Haldia Punarbashan Vidyaniketan, Durgachawk;

9. Haldia Govt. Spon. Vivekananda Vidyabhavan , Ranichawk;

10. Debhog Shyamacharan Milan Vidyapith, Debhog;

11. Bhawanipur Santishree Vivekanda Kanya Vidyamandir, Debhog;

12. Barghashipur Hish School, Debhog;

13. Chawkdwipa High School, Chawkdwipa;

14. Poura Patha Bhavan, Khudiramnagar;

15. Doro Shobharampur High School, Brajanathchawk;

16. Doro Krishnanagar Bani Mandir, Krishnanagar;